Licență și Disertație

Anunt important

In conformitate cu hotararea Consiliului Facultatii luata in sedinta din data de 15.05.2020, in anul universitar 2019-2020, se va elimina proba scrisă (proba 1) de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor (diploma); cunostintele de specialitate vor fi evaluate in cadrul probei 2 (prezentarea si sustinerea proiectului de diploma) a examenului, proba desfasurata on-line pe platforma e-learning a universitatii.

Formatul proiectelor de absolvire pentru studenții din anul IV licență și anul II master

  Template proiect diplomă
  Template proiect disertație

 

Documentele necesare înscrierii la examenul de diplomă și disertație

 

Teme licență/disertație

Teme licență Ingineria şi Designul Produselor Finite din Lemn
Teme licență Ingineria Prelucrării Lemnului
Teme disertație Eco-Design de Mobilier şi Restaurare
Teme disertație Structuri Avansate din Lemn şi Tehnologii Inovative

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.