"Euro" 200 - 2020

Acordarea de ajutor financiar studeților în vederea achiziționării de calculatoare

 Studenții care doresc să aplice pentru acest program pot trimite pe email la secretariatul facultății, cererea şi documentele justificative necesare.
Atenție, termenul limită este 17 aprilie 2020!

Venit brut lunar trebuie să fie de maximum 250 lei pe membru de familie.

Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou