Acte necesare pentru obținerea bursei de ajutor social

Pentru această categorie de bursă, studenții trebuie să aducă la decanatul facultății, următoarele acte (în funcție de caz):

 • • cerere (formular tip – se primeşte de la decanat) la depunerea documentelor
 • • adeverințe cu venitul net al părinților pe lunile iunie, iulie, august 2017;
 • • declarație dată în fața notarului de către părinți că nu sunt angajați, nu sunt pensionari, şomeri etc., cu mențiunea expresă că în lunile iunie, iulie, august 2017 nu au realizat nici un fel de venit. Fară această mențiune, declarația notarială nu este valabilă! (acest document se solicită numai pentru părinții/părintele care nu realizează nici un fel de venit legal)
 • • pentru studenții a căror ambii părinți nu realizează nici un fel de venit (venit zero/ membru de familie) vor aduce de la Primăria unde se află domiciliul stabil, anchetă socială.
 • • cupoane de pensie pe lunile iunie, iulie, august 2017. În lipsa cupoanelor, studentul va solicita o adeverință de la Casa de Pensii cu pensia cuvenită pe lunile menționate.
 • • cupoane de şomaj pe lunile iunie, iulie, august 2017. În lipsa cupoanelor, studentul va solicita o adeverință de la AJOFM cu şomajul cuvenit, pe lunile menționate.
 • • adeverință de la Administrația Financiară pe numele ambilor parinți şi a studentului cu venitul realizat în lunile iunie, iulie, august 2017.
 • • adeverință de la Primărie pe numele ambilor parinți cu mențiunea că nu se realizează sau că se realizează venituri din agricultură, cu mențiunea ca se beneficiază sau nu de venitul minim garantat.
 • • cupoane de pensie de urmaş pe lunile iunie, iulie, august 2017 şi copie după certificatul de deces al părintelui (părinților). În lipsa cupoanelor, studentul va solicita o adeverință de la Casa de Pensii cu pensia cuvenită pe lunile menționate.
 • • cupoane de pensie alimentară pe lunile iunie, iulie, august 2017 şi copie după sentința de divorț a părinților.
 • • adeverințe de şcolarizare de la frații/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocațiile de stat pentru copii, precum şi alocațiile suplimentare).
 • • copie după certificatul de naştere al fraților/surorilor preşcolari.
 • • adeverință de la casa de copii sau dovada de plasament pentru studenții care sunt în astfel de situații.
 • • Pentru studenții suferinzi de boli grave aflați în evidența Dispensarului studențesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat, vor depune următoarele documente: certificat medical eliberat de un medic specialist, în care se va menționa OBLIGATORIU încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate la Art 12 din Anexa 2 a HG nr. 558/1998. Certificatul medical se vizează de Dispensarul studențesc şi se depune în termen la decanatul facultății.
Observații:
 • Actele pentru bursa socială se reînnoiesc la începutul fiecărui semestru
 • Pentru bursa de ajutor social ocazională (conf. art. 3, pct. 3.7. din Anexa nr.1) sunt necesare aceleaşi acte, ca şi pentru bursa de ajutor social. Pentru acest tip de bursă, venitul mediu net lunar pe membru de familie nu poate depăși 75% din salariul de bază minim brut pe țară. Studenții care depun acte pentru bursa socială şi se încadrează în acest plafon, nu trebuie să depună alte acte pentru bursa socială ocazională.