Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere (IF și IFR)

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele, în ordinea precizată:
 • 1 - Limba și Literatura Română - proba scrisă
 • 2 - Matematică
 • 3 - Biologie
 • 4 - Fizică.

 Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul D (Str. Universității Nr.1). Program: 8:00-15:00

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Concurs de admitere

Eco-design de mobilier și restaurare (în limba română)

Concurs pe bază de dosar și interviu:
 • 50% media examenului de diplomă / licenţă
 • 50% media notelor obţinute la interviu
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • 1. nota obținută la proba scrisă a examenului de diploma / licență
 • 2. media anilor de studiu la ciclul de licență
 • 3. media examenului de bacalaureat

Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative (în limba română)

Concurs pe bază de dosar și interviu:
 • 50% media examenului de diplomă / licență
 • 50% media notelor obținute la interviu
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • 1. nota obținută la proba scrisă a examenului de diploma / licență
 • 2. media anilor de studiu la ciclul de licență
 • 3. media examenului de bacalaureat
Tematica pentru admitere

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP Detalii aici
sau la casieria din corpul D (Str. Universității Nr.1). Program: 8:00-15:00.

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Concursul de admitere la doctorat are loc sub formă de examen de specialitate (o probă de tip interviu).

Tematica şi bibliografia pentru examen sunt stabilite de conducătorul de doctorat și afișate pe site-ul Școlii Doctorale

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică – 3.500 lei/an
 • Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro