Informații pentru admitere

admitere

Numărul de locuri (IF și IFR)      Programul admiterii      Criterii de ierarhizare

Candidații care nu își mai pot accesa adresa de e-mail cu care și-au creat contul de admitere trebuie se prezinte personal, cu cartea de identitate, la Comisia de admitere a facultății la care au fost declarați admiși, până la data de la data de 14 septembrie 2018, la ora 15:00, pentru completarea și semnarea contractului de școlarizare. În caz contrar, vor fi declarați RESPINȘI. 

 

Accesează informaţiile privitoare la actele necesare înscrierii la admitere

 

 Condiții de admitere (IF și IFR)

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele, în ordinea precizată:
 • 1 - Limba și Literatura Română - proba scrisă
 • 2 - Matematică
 • 3 - Biologie
 • 4 - Fizică.

 Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență
Ingineria prelucrării lemnului și Ingineria și designul produselor finite din lemn (domeniul de inginerie forestieră)
Total: 120
Fără taxă: 59
Cu taxă: 53
Români de pretutindeni
(fără bursă): 2
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 6
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Ingineria și designul produselor finite din lemn în limba engleză

Total: 24
Fără taxă: 0
Cu taxă: 24
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Ingineria prelucrării lemnului cu frecvență redusă


Total: 61
Fără taxă: 0
Cu taxă: 61
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0

 Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul D (Str. Universității Nr.1). Program: 8:00-15:00

 Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Numărul de locuri      Programul înscrierilor           Criterii de ierarhizare

Candidații care nu își mai pot accesa adresa de e-mail cu care și-au creat contul de admitere trebuie se prezinte personal, cu cartea de identitate, la Comisia de admitere a facultății la care au fost declarați admiși, până la data de la data de 14 septembrie 2018, la ora 15:00, pentru completarea și semnarea contractului de școlarizare. În caz contrar, vor fi declarați RESPINȘI. 

 

Accesează informaţiile privitoare la actele necesare înscrierii la admitere

Interviul  candidatilor înscrişi la concursul de admitere se va desfășura în data de 10 septembrie 2018,  în sala LII4, începând cu ora 12.00.

 

Concurs de admitere

Eco-design de mobilier și restaurare (în limba română)

Concurs pe bază de dosar și interviu:
 • 50% media examenului de diplomă / licenţă
 • 50% media notelor obţinute la interviu
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • 1. nota obținută la proba scrisă a examenului de diploma / licență
 • 2. media anilor de studiu la ciclul de licență
 • 3. media examenului de bacalaureat

Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative (în limba română)

Concurs pe bază de dosar și interviu:
 • 50% media examenului de diplomă / licență
 • 50% media notelor obținute la interviu
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • 1. nota obținută la proba scrisă a examenului de diploma / licență
 • 2. media anilor de studiu la ciclul de licență
 • 3. media examenului de bacalaureat
Tematica pentru admitere

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență (IF)
Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative
Total: 36
Fără taxă: 13
Cu taxă: 22
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Eco-design de mobilier și restaurare
Total: 27
Fără taxă: 6
Cu taxă: 20
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP Detalii aici
sau la casieria din corpul D (Str. Universității Nr.1). Program: 8:00-15:00.

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Concursul de admitere la doctorat are loc sub formă de examen de specialitate (o probă de tip interviu).

Tematica şi bibliografia pentru examen sunt stabilite de conducătorul de doctorat și afișate pe site-ul Școlii Doctorale

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică – 3.500 lei/an
 • Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro